Bano logo

Leverandørportal

Tilbage

Etiske retningslinjer

Bano-Gruppen forventer, at alle forretningspartnere og leverandører følger principperne
som er i overensstemmelse med koncernens retningslinjer og gældende love. Det gælder retningslinjer
indenfor HSE, kvalitetsstyring, miljøhensyn, etik, anti-korruption og social ansvarlighed.
Det omfatter også menneskerettigheder og arbejdsstandarder samt nationale love og regler.

De etiske retningslinjer for Bano Group kan findes her.